Behandling

Kiropraktisk behandling syftar till att återställa rörlighet och funktion i kroppens leder och muskler.

En kiropraktisk behandling kombineras ofta med mjukdelsbehandling och rehabilitering.

Exempel på vanliga besvär som behandlas:

- Huvudvärk - nackspärr - nackbesvär - ryggbesvär - axelbesvär - led och muskelsmärtor -

idrottsskador - höftbesvär - arm och benbesvär.


Första behandlingen börjar med samtal om dina besvär och en anamnes

tagning. Sedan utförs olika tester för att kunna ställa en diagnos och

finna orsaken till besvären. Sedan görs en handlingsplan och behandling inleds.

Vid följande återbesök utvärderas result och fortsatt behandling. Antalet återbesök kan variera

beroende på besvärens omfattning.